Nioårige Elmeri mötte vargen

Och fick hjälp av polisen. Detta skedde i Finland. Det var heller ingen spårsnö, utan barmark.

Juldagen 2011 glömmer varken Elmeri eller hans mamma, Hanna Vuorensola, så länge de lever. De var ute och gick med familjens Jack Russelterrier i motionsspåret på Isosuo området, som ligger strax utanför Åbo Centrum. Mellan Åbo Stad och flygplatsen.

Plötsligt dyker det upp en fullvuxen varg framför dem. Hanna säger till tidningen Turun Sanomat;

”man känner nog igen en varg när man ser en”.

Vargen kom närmare lite åt gången. Ibland såg det ut som om den skulle gå tillbaka in i skogen. Så kom den tillbaka igen, lite närmare. Både Elmeri och hans mor tyckte att mötet med vargen var väldigt läskigt. Som allra närmast var den mindre än 10 meter ifrån dem.

Hanna sa till Elmeri att ”vi får absolut inte springa”. De vände och gick därifrån. Vågade inte ens se sig om i början. När de inte längre såg vargen började de springa. Mobilen hade de glömt hemma just den dagen.

När Hanna Vuorensola hade ringt nödcentralen 112, tog det bara fem minuter för polisen att komma och begära guidning på platsen för händelsen.  Polisen tog dem på allvar, bedömde observationen som pålitlig. Fattade beslut om att vargen skulle skjutas.

10 jägare spårade vargen på måndagsförmiddagen.  Den hade hunnit försvinna. En av hundarna fick dock upp spår. Varg observerades även på flera andra, närliggande, platser under julhelgen.

Dagsläget (13/1 2012) är att det nu finns tillstånd att skjuta EN varg, vilken som helst, inom ett område som täcker flera kommuner. Tillståndet gäller januari månad ut. Detta enligt dagstidningen, Turun Sanomat.

Vi har också händelsen i finska Kyöliö, där en man gick ut med sina två hundar och vargen angrep den ena. Slagsmål utbröt mellan hund och varg. Husse lyckades skrämma iväg vargen. Detta skedde på en upplyst gångbana i ett bostadsområde. Vad gjorde vargen där? Skall inte den vara i skogen?

Hunden blev skadad, men överlevde. Även nu tog polisen händelsen på allvar. Ett snabbt beslut om skyddsjakt togs. Jakten har förlängts till den sista januari och området utökats.

Det måste ändå vara underbart att bli tagen på allvar, när man anmäler närkontakt med varg. Här i Sverige är situationen den motsatta. Folk blir hånade och förnedrade. Definitivt inte tagna på allvar.

När en granne hade en varg inne på sin tomt, i oktober 2011, pratade jag själv med Eva Hedberg på Länsstyrelsen i Stockholm och hon menade att;

”så det är någon som påstår sig ha sett en varg!”

Jag förklarade att ”nej, han har sett en varg, den var inne på tomten, 10 meter ifrån honom och fem meter från altanen” Hon menade att det nog var en hund som var på rymmen. Vi har tre hundar, i området som är på rymmen till och från. Alla lika olika en varg, som en kantarell är olik en flugsvamp.

Det slutade med att hon sa;

”det är inget vi kan göra i alla fall, för det är ingen spårsnö!”.

Om vi hittade spillning eller ett slaget rådjur, så kunde vi återkomma. Då skulle de skicka en spårare, om det nu fanns någon tillgänglig.

Man känner sig påtrampad och maktlös. Myndigheterna våldför sig både på landsbygden och dess befolkning genom att inte ta oss och vår oro på allvar. Tydligen har man satt på sig skygglappar, för det verkar ha gått prestige i Projekt Varg. Vi skall ha en jättestam av frilevande varg i Sverige, kosta vad det kosta vill. Och nog kostar det.

Man vägrar se det som sker i våra grannländer, skyddsjakt i Finland, direkt vid närkontakt, halvering av vargstammen i Estland, skottpengar på vargen i ryska Karelen, vid finska gränsen. Detta, därför att vargarna ställer till med problem för befolkningen. De rör sig ogenerat inne i bostadsområden.

Vargen sägs vara skygg. Det sägs vara onormalt att den söker sig in bland bostadshus. Men om ett onormalt beteende, upprepas tillräckligt ofta, av olika friska individer, övergår det då inte så småningom till att vara, ett för rasen, normalt beteende? Och när sker det i så fall?

Vargar varnar inte

Varje gång det varit en närkontakt med varg, har Länsstyrelsen meddelat: vargen visade ingen aggressivitet mot människan, den var fokuserad på hunden.

Vad menar man? Att vargen skulle morra och visa sig aggressiv? Gör den det, är vi illa ute. Det betyder att vargen är rabiessjuk.

En fullt frisk varg varnar inte sina bytesdjur. Då har de minimal chans att fånga dem. Inte ens tamkatten varnar sina sorkar. Den smyger, ligger helt tyst och lurpassar, för att kasta sig över sorken.

Vargen smyger också. Det ligger i dess natur att låtsas vara helt ointresserad av sitt byte, tills den attackerar. När den bestämmer sig för attack, går det snabbt.  Man hinner inte slänga någonting i huvudet på den.

Detta fick Vasilij, en ung student i Kudymar i Ryssland erfara. Den 28 oktober 2011 var han på väg från hemmet, till sin farmor. Vägen gick genom några skogspartier. En normal väg på landsbygden alltså.

Plötsligt hoppar en varg ut ur ett buskage och biter Vasilij i benet. Därefter siktar den på strupen. Pojken är dock stark, lyckas få tag om vargen. Kan vräka omkull den. Vargen blir tydligen förvånad över det oväntade motståndet och ger sig av. Vasilij kan ta sig tillbaka till hemmet, rejält skärrad och skadad, men dock vid liv.

I Fläckeberg i Sala har man just nu många närkontakter med varg. Folk vågar inte längre låta barnen leka utomhus eller gå ensamma till skolbussen.

Jag pratade med Pierre Ahlgren på Länsstyrelsen i Västmanland och han sa bara;

”vi får avvakta den skyddsjaktsansökan, som har kommit in”.

I övrigt så menade han att de som tjänstemän inte får ha några åsikter och inte får fatta egna beslut.

Några svar på mina frågor hade han inte heller. Han menade att de helt enkelt inte har svaren. Hur skall vi skydda oss mot vargen? Ingen verkar kunna eller vilja ge svar.

Annonser