Biologisk mångfald eller enfald

Biologisk mångfald, ett ord som används för att övertyga folk om vad som helst. Alla vill ha biologisk mångfald. Därför används det som argument i alla möjliga sammanhang, även om den logiska förankringen och faktaunderlaget saknas. Falsk marknadsföring med andra ord.

Norrmannen Arne Naess, som är grundaren till den ekosofiska läran säger bl.a så här:

”Norrmannen Arne Naess har i sin bok utformat ett filosofiskt system som baserar sig på en ekologisk balans. Ekologisk balans anses råda i en orörd natur. Ekologismen bygger sina idéer på närsamhället eller lokalsamhället.”

Skogen har avverkats, gallrats och ängar betats av djur i 100- tals, kanske 1000-tals år. Plötsligt får vi människor inte röra den. Vi förstör. Skogen har brukats i 100 tals år och har mått alldeles utmärkt av detta. Vi har hela tiden haft biologisk mångfald.

Vad händer om vi låter bli att röra naturen, låter skogen sköta sig själv?

Den växer igen. Barrskogen tar över, lövträden försvinner sakta men säkert. Slutresultatet blir tät, mörk granskog. Där växer ingenting annat än mossa, lavar och en och annan svamp. Borta är alla orkidéer, vitsippor, blåsippor, gullvivor och alla andra rara växter, som trivs i lövskogen.

Oj då, vart tog balansen och mångfalden vägen?

I dess ställe fick vi biologisk enfald. Tät granskog överallt. Ingen lövskog, inga ängar, inga öppna landskap, för Ulf Lundell att sjunga om.

Eken är fridlyst precis som vargen. Naturaktivisterna och ekosoferna borde ju vilja värna om den.

Vad händer med eken om man låter naturen vara orörd?

”Viktigt att ekarna får tillräckligt med ljus för att kunna leva vidare och utvecklas till riktigt gamla träd. En viss del av gran, som inte hämmar ekarna bör sparas i beskuggande och fuktighetshållande syfte”

Ovanstående citat är saxat från Skogsvårdsstyrelsens Skogsbruksplan för vårt område.

Det speciella med eken är att man måste gallra runt den för att den skall överleva. Om andra träd växer in i dess krona, då kvävs den och dör. Sakta men lika säkert som amen i kyrkan.

Att läsa Skogsbruksplanen är mycket intressant. Där står också om hur ängar, som inte längre betas av djur, måste slås med maskin minst en gång varje sommar för att inte växa igen.

Hur skogen måste gallras, granar måste tas bort…..

Jag läser vidare….

” Nyckelbiotoperna är viktiga värdekärnor för den biologiska mångfalden. Det är därför angeläget att nyckelbiotoperna bevaras. I de flesta fall syftar skötseln till att hålla tillbaka inväxande gran i lövrika bestånd, oavsett om vi är i norra eller södra Sverige”

Jag begriper inte hur ekosoferna och andra naturaktivister menar att vi skall få biologisk mångfald och balans om man bara lämnar naturen åt sitt öde. Det stämmer inte överens med hur det fungerar i verkligheten, med hur naturen fungerar.

De pratar om biologisk mångfald, men skapar biologisk enfald.

Och så var det ju det här med vargens roll i sammanhanget. Där betonar man också att den behövs för den biologiska mångfaldens skull.

Vilken roll spelar vargen när det gäller att skapa biologisk mångfald?

Vi har redan rett ut att man måste gallra runt den fridlysta eken. Eken är alltså fridlyst precis som vargen och bör bevaras.

Menar ekosoferna / naturaktivisterna att vargen skall gallra runt eken? Hur skall det gå till? De fäller ju inga träd. De betar inte heller några ängar. Ekvationen går inte ihop här heller.

Däremot är vargen bra på att utrota de djur som finns i skogen. Älgar och rådjur minskar och försvinner sakta men säkert i vargreviren. Även mindre bytesdjur, som harar och rävar kommer att försvinna. Älgar och rådjur får en till max två ungar per år. Vargen får fyra överlevande ungar per år.

Oj då, vart tog balansen och mångfalden vägen?

På Coronation Island, Alaska gjorde biologerna ett experiment. Där fanns gott om ”blacktailed deer”, så 1960 planterade man in ett vargpar, för att se vad som skulle hända med den biologiska balansen.

1964 fanns det 11 vargar på den isolerade ön. Klövdjuren hittade man på en ogästvänlig och brant del av ön, dit vargarna hade svårt att ta sig. Spillningsprover visade spår av varg. Av vaddå? Just, det, spår av varg. När klövdjuren lyckades ta sig undan, då började vargarna äta upp varann.

1968 återfanns endast spår av en enda varg.

1983 fanns inga vargar kvar. Däremot hade klövviltsstammen återgått till en livskraftig stam.

Vargarna blev kannibaler. Trevliga djur, de där vargarna. Nästan utrotat klödvjuren och sedan sig själva. Resultatet av det experimentet blev biologisk enfald.

Oj då, vart tog balansen och mångfalden vägen?

På Öland och Gotland har aldrig funnits och finns inte varg. Den biologiska mångfalden verkar det dock inte vara något fel på där. Ingenstans har jag sett så många olika blommor längs vägkanterna som på Gotland. Skogen verkar också mår bra, precis som på Öland, liksom alla rara växter på det öländska Alvaret. Människan har skött om skogarna där och djuren har betat ängarna.

Om det fungerar på Öland och Gotland, så bör det fungera också i övriga landet utan varg, eller hur?

På fastlandet slutar allt fler lantbrukare med sin köttproduktion. Det är nämligen ohållbart att hålla tamboskap i vargars närhet. Myndigheterna förstår inte heller att vargen, simmar runt, gräver sig under eller hoppar över stängsel.

Ett stängsel på en höjd av 110 cm, som är standard i Sverige är rena lekstugan för en varg att hoppa över. Tänk att välutbildade människor inte begriper bättre. Helt otroligt!

1/3 av grisköttet importeras idag och ½ av nötköttet. Jordbruksminister Eskil Erlandsson är oroad. Det är bara början. Värre lär det bli om inte den förda rovdjurspolitiken förändras och det snart.

Vargen, som enligt ekosoferna / naturaktivisterna skapar biologisk mångfald tycks i det verkliga livet, bara skapa biologisk enfald.

Man pratar om biologisk mångfald, när man i själva verket skapar biologisk enfald. Detta är falsk marknadsföring. Inom näringslivet är det belagt med böter.

Annonser